Centrum Edukacji "Korona"
ogłasza nabór zimowy do szkoły
 
początek zajęć - luty 2019r.
 
Promocja 0zł wpisowego!!!

Kontakt tel. 76 831 32 46 ; 536 863 800
 
 

 


Uwaga!!!
 
 
Nowe godziny pracy sekretariatu:
 

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10:00-14:00

Czwartek: 11:00-15:00

-----------------------------------------
Centrum Edukacji „Korona”

Prowadzimy kształcenie w zakresie:

 

 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
/Tryb zaoczny/

 

Szkoły Policealnej w zawodach:

- Technik administracji 

- Technik BHP

 

Studium Zawodowego 

(Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe):

- Fryzjer
- Technik usług fryzjerskich

- Mechanik- monter maszyn i urządzeń

- Technik mechanik

- Ślusarz

- Elektryk

- Technik elektryk


  

  Kursów*:

·        Specjalista ds. kadrowych

·        Kadry i Płace

·        Warsztaty księgowości

·        Specjalista ds. kosztorysowania i przetargów

·        Kurs obsługi kasy fiskalnej

·        Kurs profesjonalny sprzedawca

·        Opiekun osób starszych z modułem języka niemieckiego

·        Opiekun osób starszych (zakres podstawowy)

·        Język niemiecki podstawowy dla zawodów medycznych

·        Pracownik biurowy

·        Profesjonalna sekretarka

·        Stylizacja i wizaż

·        Makijażystka

·        Stylizacja paznokci metodą żelową (na płytkę, na tips, na formę)

·        Stylizacja paznokci metodą hybrydową

·        Doradca dietetyczny

·       Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

         Kursów komputerowych*:

·       Excel w praktyce zawodowej

·       Adobe Photoshop

·       Internet i multimedia

·       Nowoczesny senior

·       Podstawowa obsługa komputera

·       Pakiet MS Office

·       Tworzenie stron internetowych


*Zakres tematyczny oraz dane dotyczące organizacji niektórych kursów są w przygotowaniu.
Jeśli są Państwo zainteresowani wybranym kursem, prosimy o kontakt. Poinformujemy Państwa o szczegółach wybranego szkolenia, najszybciej jak to będzie możliwe.

Zapraszamy!

 
     Zapisywać można się w sekretariacie szkoły przy ulicy
                        Poczdamskiej 1
                              

 (1 piętro - budynek naprzeciwko dworca PKS) 

 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10:00-14:00
                                                               czwartek: 11:00-15:00
 
KONTAKT 
Tel. 76 831-32-46
Tel. kom. 536-863-800
 

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

  

     W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że zgodnie z Art. 13:

 

1.     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Edukacji „Korona”  z siedzibą  w   Głogowie,  ul. Poczdamska 1, tel. 76 8313246, email: cekorona@gmail.com

2.      Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego

3.      Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres edukacji w naszej szkole oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

4.      Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  ich sprostowaniu, oraz w uzasadnionych prawem przypadkach usunięciu danych osobowych.

5.      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.