ZAWÓD: Ślusarz

Kwalifikacja: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Nauka: 10 miesięcy
Tryb zaoczny


Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)        wykonywania elementów maszyn i urządzeń;

2)        naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

3)        wykonywania połączeń;

4)        konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Nazwa przedmiotu obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Działy programowe

Podstawy konstrukcji maszyn 

1.1.  Części maszyn i połączenia

1.2.  Materiały konstrukcyjne

Podstawy technik wytwarzania 

2.1. Elementy budowy maszyn i urządzeń

2.2. Przegląd technik wytwarzania

Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

3.1. Zasady bezpiecznego wykonywania naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3.2. Połączenia materiałów

3.3. Procesy naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3.4. Procesy konserwacji i zabezpieczania antykorozyjnego maszyn, urządzeń i narzędzi

Działalność gospodarcza w branży mechanicznej 

4.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej

4.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży mechanicznej

Język obcy w branży mechanicznej 

5.1. Posługiwanie się językiem obcym w branży mechanicznej

Konstrukcje maszyn 

6.1. Podstawy zapisu konstrukcji maszyn

6.2. Elementy konstrukcji maszyn

Zajęcia praktyczne (

7.1. Bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych ślusarza

7.2. Pomiary warsztatowe

7.3. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

7.4. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

7.5. Wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

7.6. Wykonywanie napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

7.7. Wykonywanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych

 


ZAWÓD: Ślusarz z uprawnieniami spawalniczymi


Kwalifikacja: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi + kurs spawalniczy
Nauka: 10 miesięcy
Tryb zaoczny