ZAWÓD: Elektryk

Kwalifikacja:

E.7.     Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych          
E.8.     Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  

Nauka: 1,5 roku

Tryb zaoczny

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ELEKTRYK powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Elektrotechnika i elektronika

Instalacje elektryczne

Maszyny elektryczne

Urządzenia elektryczne

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kompetencje społeczne i praca zespołowa

Działalność gospodarcza

Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Rysunek techniczny

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

 

 
 
                                                      

ZAWÓD: Technik elektrykZawód technik elektryk można uzyskać po ukończeniu kwalifikacji E.7 i E.8 lub zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie elektryk, a następnie ukończeniu kwalifikacji
E.24.   Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych         

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

4) eksploatowania instalacji elektrycznych;

5) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Elektrotechnika i elektronika

Instalacje elektryczne

Maszyny elektryczne

Urządzenia elektryczne

Użytkowanie instalacji elektrycznych

Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kompetencje społeczne i praca zespołowa

Działalność gospodarcza

Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Rysunek techniczny

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych