Szkoła Policealna w zawodzie FLORYSTA


Kwalifikacja:
RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
Nauka: 1 rok
Tryb zaoczny  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1) projektowania dekoracji roślinnych;
  2) wykonywania dekoracji roślinnych;
  3) aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni. 

   

                                                          
   
    
   

  Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

  Nazwa działu programowego

  1. Materiałoznawstwo roślinne

   

  1.1. Wybrane zagadnienia z botaniki i fizjologii roślin

  1.2. Przegląd gatunków stosowanych we florystyce

  1.3. Pielęgnacja roślin

  2. Materiałoznawstwo nieroślinne

   

  2.1. Środki techniczne

  2.2. Materiały pomocnicze

  3. Kulturowe podstawy florystyki

   

  3.1. Florystyka na przestrzeni dziejów

  3.2. Rośliny w kulturze

  4. Środki wyrazu twórczego

   

   

  4.1. Wybrane zagadnienia z teorii barwy

  4.2. Cechy plastyczne materiału florystycznego

  4.3. Podstawowe zasady kompozycji plastycznej

  4.4. Dokumentacja projektowa

  5. Kompozycje florystyczne

   

  5.1. Czynniki wpływające na kompozycje florystyczną

  5.2. Florystyka okolicznościowa

  5.3. Dekoracje wnętrz

  5.4. Kompozycje z roślin rosnących

  6. Przedsiębiorstwo florystyczne

   

  6.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy we florystyce

  6.2. Firma florystyczna

  6.3. Marketing produktów florystycznych

  7. Język obcy we florystyce

  7.1. Elementy języka obcego we florystyce

  7.2. Wykorzystanie języka obcego w pracy zawodowej florysty

  8. Wykonywanie kompozycji florystycznych

  8.1. Organizacja stanowiska pracy

  8.2. Wykonywanie wyrobów okolicznościowych

  8.3. Wykonywanie dekoracji wnętrz

  8.4. Wykonywanie aranżacji z roślin rosnących

  8.5. Sprzedaż i usługi we florystyce

  Praktyki zawodowe

   

  9.1. Organizacja firmy praktyki zawodowej

  9.2. Wykonywanie kompozycji florystycznych podczas praktyki zawodowej

  9.3. Sprzedaż usługi florystycznej