FRYZJER / TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH


Nauka odbywa się w systemie zaocznym.


Zostań fryzjerem w 1 rok!!!


Potrafimy uczyć :) W zeszłym roku egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zawodzie  fryzjer oraz technik usług fryzjerskich zdało 100% słuchaczy !!!

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe skierowane są do osób z różnym poziomem wykształcenia ogólnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceumjak również do osób, które chcą podwyższyć lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub zdobyć tytuł technika.
 
 
CZAS TRWANIA STUDIUM  ZAWODOWEGO : 10 MIESIĘCY

POCZĄTEK ZAJĘĆ: WRZESIEŃ 2018 r.INFORMACJA O ZAWODZIE FRYZJER

Fryzjer sprzedaje usługi fryzjerskie. Do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, czyli wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów. 

Przed każdym zabiegiem fryzjer przeprowadza z klientem rozmowę konsultacyjną poznając preferencje klienta i analizując informacje uzyskane w sposób werbalny i niewerbalny.
Fryzjer ustala też prawidłowe proporcje w relacji między usługodawcą i usługobiorcą podczas wykonywania usługi. Usługa fryzjerska ma charakter bezpośredni, co oznacza, że fryzjer obsługuje klienta bezpośrednio.
Usługę fryzjerską, czyli zabiegi fryzjerskie wykonuje się w salonie fryzjerskim, zwanym również zakładem fryzjerskim. Do usług fryzjerskich należy również sprzedaż preparatów fryzjerskich, sprawdzanie ich pod względem jakościowym i estetycznym oraz ich wyeksponowanie.
Fryzjer informuje klienta o działaniu preparatów na włosy i skórę głowy, pomaga klientowi przy wyborze preparatów Fryzjer dba o czystość i estetykę miejsca pracy, przestrzega w miejscu pracy warunków bezpieczeństwa i higieny (m.in. sanitarnych) oraz przepisów przeciw pożarowych. 
Fryzjer zabezpiecza miejsce pracy przed zniszczeniem, kradzieżą itp. Wszelkie zadania zawodowe, jakich podejmuje się fryzjer są wykonywane precyzyjnie w oparciu o wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów regulujących ten obszar zawodowy. Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentem szkoły nowe możliwości. w związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców w stosunku do obecnych i przyszłych pracowników umiejętności uczenia się pozwalają dostosować się do rynku pracy. 
Poznawanie i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że zawód fryzjera jest zawodem niezwykle dynamicznie rozwijającym się. Dodatkowe umiejętności uczniów obejmujące znajomość języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym sprawiają, że uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA w ZAWODZIE FRYZJER

Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. 

Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług, czyli wśród klientów. 

Fryzjerzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych fryzjerów, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej.

Analiza ofert pracy z portali internetowych i tytułów prasowych wskazuje na potrzebę zatrudniania fryzjerów przez pracodawców, którzy poszukują personelu o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie. 

Najwięcej ofert z zakresu fryzjerstwa kierowanych jest do osób, niezależnie od płci, wykonujących profesjonalnie zabiegi fryzjerskie.

 

CELE KSZTAŁCENIA w ZAWODZIE FRYZJER

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów,

  2. wykonywanie zabiegów chemicznych włosów,

  3. wykonywanie strzyżenia włosów,

  4. wykonywanie stylizacji fryzur. 

 
 
  1. ZAWÓD: Fryzjer

            Kwalifikacja: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A19)

            Nauka: 10 miesięcy

  Tryb zaoczny lub dzienny

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
- wykonywanie zabiegów chemicznych włosów,
- wykonywanie strzyżenia włosów,                                                                                                                           - wykonywanie stylizacji fryzur. 


Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

1.      Podstawy fryzjerstwa

1.1. Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera

1.2. Wstęp do fryzjerstwa

1.3. Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie

2.     Techniki fryzjerskie

2.1. Pielęgnacja włosów

2.2. Ondulowanie włosów

2.3. Strzyżenie włosów

2.4. Zmiana koloru włosów

2.5. Układanie, przedłużanie i zagęszczanie włosów

3.     Język obcy we fryzjerstwie

3.1. Prowadzenie salonu fryzjerskiego  w języku obcym

3.2. Porozumiewanie się z klientem salonu fryzjerskiego w języku obcym

4.      Działalność usługowa we fryzjerstwie

4.1. Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej fryzjera

4.2. Podejmowanie działalności gospodarczej, branża fryzjerska

5.     Usługi fryzjerskie – zajęcia praktyczne

5.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy

5.2. Ondulowanie włosów

5.3. Strzyżenie włosów

5.4. Zmiana koloru włosów

5.5. Układanie fryzur, przedłużanie i zagęszczanie włosów

 

  1. ZAWÓD: Technik usług fryzjerskich


  2.  Kwalifikacja: Projektowanie fryzur (A23)

          Nauka: 10 miesięcy


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
- wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
- wykonywania strzyżenia włosów;
- wykonywania stylizacji fryzur;
- wykonywania projektów fryzur.

Nazwa  obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

1. Podstawy fryzjerstwa

1.1. Bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera

1.1. Wstęp do fryzjerstwa

1.2. Aspekty biologiczno - chemiczne we fryzjerstwie

2. Techniki fryzjerskie

2.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy

2.2. Ondulowanie włosów

2.3. Strzyżenie włosów

2.4. Zmiana koloru włosów

2.5. Układanie, przedłużanie i zagęszczanie włosów

3. Kreowanie wizerunku we fryzjerstwie

3.1. Dobieranie fryzur dla klienta

3.2. Projektowanie fryzur dla klienta

            4. Organizacja salonu fryzjerskiego

4.1. Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej w branży fryzjerskiej

4.2. Podejmowanie działalności gospodarczej w branży fryzjerskiej

5. Język obcy we fryzjerstwie

5.1. Prowadzenie salonu fryzjerskiego w języku obcym

5.2. Porozumiewanie się z klientem salonu fryzjerskiego w języku obcym

6. Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur

6.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy

6.2. Ondulowanie włosów

6.3. Strzyżenie włosów

6.4. Zmiana koloru włosów

6.5. Układanie fryzur, przedłużanie i zagęszczanie włosów

7. Wizualizacja we fryzjerstwie

7.1 Dobieranie fryzur dla klienta

7.2. Projektowanie fryzur dla klienta

8. Praktyki zawodowe