Kursy zawodowe
 
 
  
 

Chcesz zdobyć zawód w 1 rok?

Zapisz się do rocznego Studium Zawodowego !!!

 

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

                                                                          

Zapraszamy do Studium Zawodowego w zawodach:

(Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)

-Fryzjer/Technik usług fryzjerskich

- Mechanik- monter maszyn i urządzeń

- Mechanik-monter maszyn i urządzeń z uprawnieniami spawalniczymi

- Technik mechanik

- Ślusarz

- Ślusarz z uprawnieniami spawalniczymi

- Operator obrabiarek skrawających

- Operator obrabiarek skrawających z uprawnieniami spawalniczymi

- Magazynier – logistyk

- Elektryk

- Technik elektryk

- Monter sieci i instalacji sanitarnych

- Technik inżynierii sanitarnej


 
 
 


Kwalifikacyjne kursy zawodowe skierowane są do osób z różnym poziomem wykształcenia ogólnego
(szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) jak również do osób, które chcą podwyższyć lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub zdobyć tytuł technika.
 

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawnia do potwierdzenia nabytych kwalifikacji w systemie egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.  Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu.

                                                    

 

CZAS TRWANIA STUDIUM  ZAWODOWEGO : 10 MIESIĘCY

POCZĄTEK ZAJĘĆ: WRZESIEŃ 2017 r.