ZAWÓD: Magazynier – logistyk


 
 

Kwalifikacja: AU.22.Obsługa magazynów

         Nauka: 10 miesięcy


Tryb zaoczny

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
2) przechowywania towarów;
3) ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;
4) prowadzenia dokumentacji magazynowej.

 

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Bhp W Pracy Magazyniera-Logistyka

Kompetencje Społeczne

Działalność Gospodarcza

Język Obcy Zawodowy

Gospodarka Magazynowa

Magazyny Przyprodukcyjne

Magazyny Dystrybucyjne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Procesy Magazynowe

Organizacja Prac Magazynowych