MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ / TECHNIK MECHANIK

Chcesz zdobyć zawód w 1 rok?

Zapisz się do rocznego Studium Zawodowego !!!

 

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe skierowane są do osób z różnym poziomem wykształcenia ogólnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceumjak również do osób, które chcą podwyższyć lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub zdobyć tytuł technika.

 
Potrafimy uczyć :) W zeszłym roku egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zawodzie mechanik zdało 100% słuchaczy !!!
 

CZAS TRWANIA STUDIUM  ZAWODOWEGO : 10 MIESIĘCY

POCZĄTEK ZAJĘĆ: WRZESIEŃ 2018 r.


INFORMACJA O ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN i URZĄDZEŃ

Mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

 

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1. dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
  1. obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
  1. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.
 
                                                 


ZAWÓD: Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Kwalifikacja: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M17)
Nauka: 10 miesięcy 
Tryb zaoczny

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)         dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

2)         obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;

3)         instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

 

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

1. Podstawy elektrotechniki i elektroniki

1.1. Obwody elektryczne i układy elektroniczne

1.2. Elementy automatyki i sterowania maszyn

2. Podstawy konstrukcji maszyn

2.1. Części maszyn i połączenia

2.2. Materiały konstrukcyjne

3. Podstawy technik wytwarzania

3.1. Elementy budowy maszyn i urządzeń

3.2. Przegląd technik wytwarzania

4. Technologia montażu maszyn i urządzeń

4.1. Zasady montażu maszyn i urządzeń

4.2. Zasady obsługi maszyn i urządzeń

4.3. Kontrola jakości montażu maszyn i urządzeń

5. Działalność gospodarcza w branży mechaniczne j

5.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej

5.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży mechanicznej

6. Język obcy w branży mechanicznej

6.1. Posługiwanie się językiem obcym w branży mechanicznej

7. Konstrukcje maszyn

7.1. Podstawy zapisu konstrukcji maszyn

7.2. Elementy konstrukcji maszyn

8. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń –  zajęcia praktyczne

8.1. Montaż maszyn i urządzeń

8.2. Obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń

8.3. Instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń

 ZAWÓD: Mechanik-monter maszyn i urządzeń z uprawnieniami spawalniczymi

 

Kwalifikacja: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M17) + kurs spawalniczyNauka: 10 miesięcy

              

                                      

           ZAWÓD: Technik mechanik

Kwalifikacja: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M44)

Nauka:10 miesięcy

Tryb zaoczny 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)         wytwarzania części maszyn i urządzeń

2)         dokonywania montażu maszyn i urządzeń

3)         instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń

4)         obsługiwania maszyn i urządzeń

5)         organizowania procesu produkcji.


Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Lp.

Przedmiot

1.

Konstrukcje maszyn

2.

Obróbka i montaż części maszyn

3.

Organizacja procesów produkcyjnych

4.

Podstawy elektrotechniki i elektroniki*

5.

Działalność gospodarcza w branży mechanicznej*

6.

Język obcy w branży mechanicznej*


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Lp.

Przedmiot

1.

Pracownia konstrukcji maszyn

2.

Procesy produkcyjne