ZAWÓD: Monter sieci i instalacji sanitarnych

Kwalifikacja: BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych
Nauka: 10 miesięcy

Tryb zaoczny

 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) Wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych;
2) Wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
3) Wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4) Wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Działalność gospodarcza

Język obcy zawodowy

Kompetencje personalno-społeczne

Podstawy budownictwa

Rysunek techniczny

Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Wykonywanie sieci i instalacji sanitarnych - zajęcia praktyczne

 

                         


ZAWÓD: Technik inżynierii sanitarnej

Kwalifikacja: BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Nauka: 10 miesięcy
Tryb zaoczny

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych;
2) organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;