ZAWÓD: Operator obrabiarek skrawających

  Kwalifikacja: M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
  Nauka: 10 miesięcy

  Tryb zaoczny

   

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1)         przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

  2)         wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

  3)         wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

   

  Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

  Działy programowe

  1.      Podstawy elektrotechniki i elektroniki

  1.1. Obwody elektryczne i układy elektroniczne

  1.2. Elementy automatyki i sterowania maszyn

  2.      Podstawy konstrukcji maszyn

  2.1. Części maszyn i połączenia

  2.2. Materiały konstrukcyjne

  3.      Podstawy technik wytwarzania

  3.1. Elementy budowy maszyn i urządzeń

  3.2. Przegląd technik wytwarzania

  4.      Technologia obróbki skrawaniem

  4.1. Obrabiarki skrawające

  4.2. Narzędzia skrawające

  5.      Działalność gospodarcza w branży mechanicznej

  5.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej

  5.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży mechanicznej

  6.      Język obcy w branży mechanicznej

  6. Posługiwanie się językiem obcym w branży mechanicznej

  7.      Konstrukcje maszyn

  7.1. Podstawy zapisu konstrukcji maszyn

  7.2. Elementy konstrukcji maszyn

  8.      Programowanie i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

  8.1. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

  8.2. Użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

  9.      Użytkowanie obrabiarek skrawających  –  zajęcia praktyczne

  9.1. Zasady bezpieczeństwa podczas wytwarzania części maszyn

  9.2. Pomiary warsztatowe

  9.3. Wykonywanie części maszyn metodą obróbki ręcznej

  9.4. Wykonywanie części maszyn metodą obróbki maszynowej

   

   

  ZAWÓD:Operator obrabiarek skrawających z uprawnieniami spawalniczymi

   

  Kwalifikacja: M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających + kurs spawalniczy
  Nauka: 10 miesięcy

  Tryb zaoczny