Przypominamy!

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu w Sesji 2. 2019Lato

przez słuchaczy kkz

do 18 lutego 2019r. ( w sekretariacie szkoły)


 

Plan zajęć dla Studium FryzjerskiegoZajęcia teoretyczne:

 

16 lutego 2019r./sobota/ - godz.14,30

23 lutego 2019r./sobota/ - godz.13,30

 

Zajęcia praktyczne:


16 lutego 2019r.   g. 10,00
23 lutego 2019r.   g.9,00