Chcesz zdobyć zawód w 1 rok?

Zapisz się do rocznego Studium Zawodowego !!!

 

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych


Studium Zawodowe w zawodach:

(Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)

 

- Fryzjer
- Technik usług fryzjerskich

- Mechanik- monter maszyn i urządzeń

- Technik mechanik

- Ślusarz

- Elektryk

- Technik elektryk
Kwalifikacyjne kursy zawodowe skierowane są do osób z różnym poziomem wykształcenia ogólnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) jak również do osób, które chcą podwyższyć lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub zdobyć tytuł technika.
 
 
Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawnia do potwierdzenia nabytych kwalifikacji w systemie egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.  Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu.
 
                                                  
                                         Zadzwoń i zapytaj o więcej :)

 

CZAS TRWANIA STUDIUM  ZAWODOWEGO : 10 MIESIĘCY