OGŁASZAMY NABÓR ZIMOWY

 

DO POLICEALNYCH SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
 

NA  KIERUNKI:

- Technik administracji 

- Technik BHP

- Technik transportu drogowego - NOWOŚĆ!

- Technik archiwista - NOWOŚĆ!

- Florysta - NOWOŚĆ!

 


Zapraszamy także do Szkoły Policealnej w zawodzie Opiekunka dziecięca!