OGŁASZAMY NABÓR ZIMOWY

 

DO POLICEALNEJ SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
 

NA  KIERUNKI:

- Technik administracji 

- Technik BHP

 

 

        Świadectwa MEN

  •   BEZPŁATNE zaświadczenia

        BEZPŁATNE legitymacje

        Setki zadowolonych absolwentów

        Doświadczona kadra

        Wiele lat na rynku

        Uprawnienia szkoły publicznej

        Centrum miasta

        DARMOWE egzaminy semestralne

        ZAWÓD w ROK!

        PRACA u najlepszych pracodawców w regionie!