Plan zajęć

Centrum Edukacji „Korona” Szkoła Policealna dla Dorosłych  w Głogowie
 
12 stycznia 2019r. sobota

L.p.

Godziny

Technik bhp,

sem.I

Technik bhp,

sem.III

 

 

1

8:00-8:45

Podstawy prawa pracy

Ocena ryzyka zawodowego

2

8:55-9:40

Podstawy prawa pracy

Ocena ryzyka zawodowego

3

9:50-10:35

Podstawy prawa pracy

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

4

10:45-11:30

Podstawy prawa pracy

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

5

11:40-12:25

Podstawy prawa pracy

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

6

12:35-13:20

Ergonomia w procesie pracy e.

 

7

13:30-14:15

Techniczne bezpieczeństwo pracy e.

 

13 stycznia 2019r. niedziela

L.p.

Godziny

Technik bhp,

sem.I

Technik bhp,

sem.III

 

 

1

8:00-8:45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy egz.prakt.

---

2

8:55-9:40

Podstawy prawa pracy

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

3

9:50-10:35

Podstawy prawa pracy

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych egz.pr.

4

10:45-11:30

 

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

5

11:40-12:25

 

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

6

12:35-13:20

 

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

7

13:30-14:15

 

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy egz.pr.


 

19 stycznia 2019r. sobota
 

L.p.

Godziny

Technik bhp,

sem.I

Technik bhp,

sem.III

 

 

1

8:00-8:45

wolne

Język obcy w bhp

2

8:55-9:40

 

Język obcy w bhp

3

9:50-10:35

 

Język obcy w bhp

 
20 stycznia 2019r. niedziela
(ostatnie zajęcia dla sem.III )
 

L.p.

Godziny

Technik bhp,

sem.I

Technik bhp,

sem.III

 

 

1

8:00-8:45

wolne

Język obcy w bhp egz.pis.

2

8:55-9:40

 

Ocena ryzyka zawodowego

3

9:50-10:35

 

Ocena ryzyka zawodowego egz.prak.


 

26 stycznia 2019r. sobota

L.p.

Godziny

Technik bhp,

sem.I

 

1

8:00-8:45

Podstawy prawa pracy

2

8:55-9:40

Podstawy prawa pracy

3

9:50-10:35

Podstawy prawa pracy

4

10:45-11:30

Ocena ryzyka zawodowegoegz.

27 stycznia 2019r. niedziela

 

L.p.

Godziny

Technik bhp,

sem.I

 

1

8:00-8:45

Podstawy prawa pracy

2

8:55-9:40

Podstawy prawa pracy egz.

3

9:50-10:35


4

10:45-11:30


5

11:40-12:25


6

12:35-13:20