NOWOŚĆ!!!

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

Nauka trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, tryb stacjonarny
Tylko dla osób z prawem jazdy kat. B

 


INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

Branża transportowa jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się na świecie. Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje również prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. Technik transportu drogowego ma również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

We współczesnym świecie transport odgrywa jedną z bardzo ważnych ról. Transport samochodowy stanowi najpopularniejszą gałąź transportu lądowego z uwagi na jego dostępność oraz nieograniczony zasięg. Rozwój ogólnoświatowy powoduje znaczny wzrost popytu na usługi transportowe, w tym na usługi samochodowe w zakresie transportu osób i ładunków. Powyższe czynniki powodują ciągłą konieczność kształcenia osób mających odpowiednie kompetencje w zakresie planowania, organizowania, wykonywania transportu drogowego osób i ładunków oraz w zakresie nowych technologii, które bardzo dynamicznie pojawiają się w branży transportowej.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu drogowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)     planowanie i organizowanie prac dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków;

2)     wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

3)     prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków;

4)     prowadzenie pojazdów samochodowych.

 

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

1.      Podstawy maszynoznawstwa

1.1.   Rysunek techniczny

1.2.   Budowa maszyn i urządzeń

2.      Środki transportu wewnętrznego i drogowego

2.1.   BHP środków transportu

2.2.   Pojazdy drogowe

2.3.   Transport wewnętrzny

3.      Przepisy ruchu drogowego

3.1.  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

3.2.  Zasady ruchu drogowego

3.3.  Jazda w różnych warunkach drogowych

4.     Organizacja procesów transportowych

4.1.  Bezpieczeństwo procesów transportowych

4.2.  Podstawy transportu drogowego osób i ładunków

4.3.  Transport drogowy osób i rzeczy – organizacja

5.     Język obcy zawodowy w transporcie drogowym

5.1.  Wybrane elementy gramatyczno-fonetyczne języka obcego w transporcie drogowym

5.2.  Zastosowanie języka obcego w pracy zawodowej

6.     Działalność gospodarcza w transporcie drogowym

6.1.  Wybrane elementy formalno-prawne działalności gospodarczej

6.2.  Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

7.     Eksploatacja środków transportu w przewozach

7.1.  Obsługa środków transportu

7.2.  Użytkowanie środków transportu

8.     Obsługa pasażerów i ładunków w transporcie drogowym

8.1.  Organizacja i bezpieczne wykonywanie pracy w zakresie transportu drogowego

8.2.  Obsługa pasażerów w transporcie drogowym

8.3.  Obsługa ładunków w transporcie drogowym

Praktyki zawodowe

1.      Praktyki zawodowe w warsztatach samochodowych

2.      Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie transportowym

Zdobądź w "Koronie" swój wymarzony zawód!

Rodzinna atmosfera i wykwalifikowana kadra pomogą Ci zrealizować swoje plany!